HONDA CITY
   Tầm cao dẫn bước
   Honda City 1.5 E: 499.000.000 VNĐ
   Honda City 1.5 G: 559.000.000 VNĐ 
   Honda City 1.5 L: 589.000.000 VNĐ
   Honda City 1.5 RS: 609.000.000 VNĐ
   HONDA CIVIC
   Bứt phá kiến tạo xu hướng
  Honda Civic 1.5E:  730.000.000 VNĐ
  Honda Civic 1.5G: 770.000.000 VNĐ
  Honda Civic 1.5RS: 870.000.000 VNĐ
 HONDA ACCORD VTEC TURBO
 Định đẳng cấp – Tạo tương lai
 Honda Accord Vtec Turbo: 1.319.000.000
  HONDA BRV
  Định tầm cao mới
  Honda Brv 1.5G: 661.000.000 VNĐ
  Honda Brv 1.5L: 705.000.000 VNĐ
   
  HONDA HR-V
   Xứng tầm bản lĩnh tiên phong
  Honda HR-V 1.5G: 699.000.000 VNĐ
  Honda HR-V 1.5L: 826.000.000 VNĐ
  Honda HR-V 1.5RS:871,000,000 VNĐ
 
  HONDA CR-V
  Uy lực vượt mọi giới hạn
  Honda CR-V 1.5E: 998.000.000 VNĐ
  Honda CR-V 1.5G: 1.048.000.000 VNĐ
  Honda CR-V 1.5L: 1.118.000.000 VNĐ
  Honda CR-V 1.5LSE: 1.138.000.000 VNĐ